top of page

ETAPY ZAMÓWIENIA 

Celem działalności architektów Mooti jest pomoc w urzeczywistnieniu wyobrażeń klientów dotyczących wizji ich domku modułowego. Prefabrykowane domki Mooti na każdym etapie realizacji zamówienia klienta są jego wspólną pracą ze specjalistami zajmującymi się budową oraz wykończeniem wnętrza. Bez względu na wybrany rozmiar domku staramy się w każdym aspekcie dostosować nasze produkty do oczekiwań i potrzeb funkcjonalnych, ekonomicznych i estetycznych klienta.

Etap 1 - KONCEPCJA

 

Koncepcja to kluczowy etap przystąpienia do współpracy klienta ze specjalistami Mooti. Zaczyna się on od pojawienia się myśli, „idei” klienta, dzięki której decyduje się on na skontaktowanie się z firmą oraz przedstawienie swoich oczekiwań i wyobrażeń przyszłego domku. W tej fazie to klient opowiada, jak widzi swój przyszły domek lub wybiera jeden z gotowych projektów Mooti. Specjaliści starają się zebrać w całość wszelkie wizje klienta, tak aby na kolejnym etapie przygotować pełny projekt. Etap pierwszy kończy się podpisaniem umowy przedwstępnej i wpłatą 10% wartości zamówienia.

Etap 2 - PROJEKT

Etap związany z projektem opiera się na intensywnej pracy specjalistów, która ma na celu sprostanie oczekiwaniom klienta. Mooti przygotowuje projekt wykonawczy (architektura, konstrukcja, wnętrze) oraz wszystkie potrzebne dokumenty do zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku procedur prawnych i pozwoleń dotyczących usytuowania domku na działce klienta kwestia nie jest jednoznaczna z uwagi na różne regulacje prawne w zależności od gminy, w której to obiekt ma być zlokalizowany oraz w związku z powierzchnią zabudowy. Kwestie te należy ustalać według miejsca usytuowania danego domku zgodnie z Ustawą z 1994 r. Prawo Budowlane oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Etap kończy się podpisaniem umowy oraz uiszczeniem 50% wartości zamówienia, po czym firma Mooti przystępuje do realizacji projektu.

Etap 3 - REALIZACJA

 

Jest to ostateczny etap procesu związanego z realizacją wizji klienta. Od momentu podpisania umowy do ukończenia prac budowlanych z reguły upływa 6 tygodni. W zależności od stopnia trudności prac w związku z poziomem skomplikowania projektu okres ten może się wydłużyć bądź skrócić, o czym klient jeszcze na etapie ustalania projektu zostanie poinformowany. Warto przypomnieć, że ten etap kończy się uzyskaniem przez klienta gotowego produktu, wykończonego w zależności od wybranego przez niego standardu - stan deweloperski lub dom gotowy do zamieszkania - w związku z czym, poza transportem oraz usytuowaniem domku na działce, nie wymaga on dodatkowych prac. Po zakończeniu etapu realizacji klient zobligowany jest do wpłaty pozostałej części należności do pełnej kwoty wartości zamówienia.

Etap 4 - TRANSPORT

 

O ile klient nie postanowi inaczej, nasza firma odpowiada za transport i ustawienie domku na wskazanym przez inwestora terenie. W takim przypadku, jeszcze przed podjęciem prac realizacji zamówienia, specjaliści z naszej firmy dokonują wstępnej wizji lokalnej, czy będzie możliwość transportu domku do wskazanego przez klienta miejsca. W związku z tym Mooti ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie domku przy transporcie oraz ubezpieczeniu go w firmie zewnętrznej.

bottom of page